Rhino Self-Healing Cutting Mat

Rhino Self-Healing Cutting Mat
  • Face Material: Grid, No Grid
  • Length: 120", 96"
  • Width: 48", 60"
Length
Width
Face Material